Logo

Մանկաբարձական բաժին

Աշխատակազմ

Մ. Հերացու անվան Բժշկական համալսարանի հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի Մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
Խաչատրյան Արմեն Հարությունի