Logo

Հորմոնային լաբորատորիա

Հորմոնային լաբորատորիան հագեցված է ամենաժամանակակից սարքավորումներով արյան շիճուկում հորմոնների պարունակությունը ռադիոիմունաբանական և իմունաֆերմենտային մեթոդներով որոշելու համար:


Լաբորատորիայում որոշվում են.

- ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն՝ FSH
- լյուտեինացնող հորմոն՝ LH
- պրոլակտին՝ PRL
- էստրադիոլ՝ E2
- պրոգեստերոն՝ Pg
- տեստոստերոն՝ T
- դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ՝ DНЕА-S
- դեհիդրոէպիանդրոստերոն՝ DНЕА
- β-խորիոնային գոնադոտրոպին՝ β-НСG
- թիրեոտրոպ հորմոն՝ TSH:

Աշխատակազմ

Բժիշկ-լաբորանտ
Ասյա Գուրգենի Ջանվելյան
Բժիշկ-լաբորանտ
Դիանա Լևոնի Սիմոնյան
Բժիշկ-լաբորանտ
Թերեզա Կորյունի Խաչկալյան