Logo

ՀՏՀ

Կայքի այցելուներին` ուշադրություն

  • Հարցերի պատասխանները կրում են խորհրդի և խորհրդատվական բնույթ, և չեն բացառում բժշկին հետագա այցելության անհրաժեշտութունը:
  • Առավել ճշգրիտ պատասխան ստանալու համար աշխատեք առավելագույնս մանրամասնորեն և հստակ լուսաբանել ձեր խնդիրը:
  • Ձեր հարցի պատասխանը կտրվի որոշ ժամանակից հետո: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ ձեր հարցերին պատասխանում են մեր կենտրոնի մասնագետները, որոնք իրականացնում են հիվանդների ընդունելություն, կատարում են վիրահատություններ, և կարող են զբաղված լինել:
  • Ձեր հարցերը անպայման կփոխանցվեն նրանց: Կայքի վարչակազմը իր հայեցողությանն է թողնում այն հարցերի ընտրությունը, որոնց պետք է տրվեն պատասխաններ:
  • Կայքում տրված հարցի պատասխանի հրապարակման հետ զուգընթաց մենք նաև ուղարկում ենք պատասխանը ձեր էլեկտրոնային այն հասցեին, որը դուք նշած կլինեք ձեր կայքում:


Կայքի վարչակազմը հարցերին չի տա պատասխան, եթե.

  • Հարցերը չեն վերաբերի կենտրոնի մասնագետների բնագավառին
  • Հարցը տրվել է նախկինում և նրա պատասխանը գտնվում է համապատասխան կայքում:
  • Հարցը պահանջում է գնահատում և այլ բժիշկների նշանակումների և բուժման սխեմաների մեկնաբանություն:
Եթե չգտաք ձեզ հուզող պատասխանը, դուք կարող եք զանգահարել կամ գրել նամակ
374 10 55 60 60