Logo

Ատամնաբուժության կաբինետ

Կաբինետում հիվանդայցելուները ստանում են որակյալ ստոմատոլոգիական օգնություն, կատարվում է հղիների պլանային կանխարգելիչ ընդունելություն և բուժում հղիության տարբեր ժամկետներում` ժամանակակից ցավազրկող նյութերի օգտագործմամբ, որոնք չեն անցում հեմատոպլացենտային (արյուն-ընկերքային) պատնեշը:
Կաբինետը հագեցված է ժամանակակից սարքավորումներով: Այստեղ կա այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է արդյունավետ բուժման համար: Բոլոր նյութերը և գործիքները հսկվում են որակյալ ախտահանում ապահովելու առումով: