Logo

Բելլա Գուրգենի Դանիելյան

Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
Բելլա Գուրգենի Դանիելյան

1970-1976թթ.՝ Երևանի Պետական բժշկական ինստիտուտ: 
1976-1977
թթ.՝ ինտերնատուրա "Անեսթեզիոլոգիա և ինտենսիվ թերապիա" մասնագիտությամբ:    
1977-1984թթ.՝ անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ, շրջանային կենտրոնական հիվանդանոց, ք, Գորիս,  ՀՀ:   
1984
թ.-ից առ այսօր՝ անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ, ՄՄԱՊԳՀԿ:  
1998
թ.-ից առ այսօր՝   Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների ասոցիացիայի անդամ: