Logo

Գինարա Զավենի Մարտիրոսյան, բ.գ.թ.

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Գինարա Զավենի Մարտիրոսյան, բ.գ.թ.

1969-1975 թ. սովորել և կարմիր դիպլոմով ավարտել է Երևանի Պետական բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը:
1976-1978թթ
. աշխատել է Վանաձորի ծննդատանը: 
1978թ.-ից
 առ այսօր՝ բժիշկ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ՄՄԱՊԳՀԿ:
1989-2007թ.
՝ ՄՄԱՊԳՀԿ-ի II մանկաբարձական բաժանմունքի վարիչ:
1989-1999թ.
՝ ԵՊԲՀ-ի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի դասախոս:
2000թ.-ից առ այսօր
՝ ԵՊԲՀ-ի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի  ամբիոնի դոցենտ:
1996թ.
 պաշտպանել է թեկնածուական թեզը:

Հեղինակ է 35 գիտական հոդվածների և թեզիսների: