Logo

Կարինե Կարենի Առուստամյան

Բաժանմունքի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր
Կարինե Կարենի Առուստամյան

Կրթությունը՝ բարձրագույն, Երևանի Պետական բժշկական ինստիտուտ,

բուժական ֆակուլտետ, 1976թ.  

Գիտական աստիճանը՝  բժշկական գիտությունների դոկտոր, 2007թ. 

Պարգևները՝ ՀՀ ԱՆ պատվոգիր, 2001թ., ՀՀ Նախագահի պարգև, 2008թ.

 

Աշխատանքային գործունեությունը. ՝

1976-1978թթ.՝ կլինիկական օրդինատոր, ՄԳԳՀԻ, ք.Երևան:

1979-1995թթ.՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, կրտսեր գիտաշխատող, ՄԳԳՀԻ:

1995-2003թթ.՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ավագ գիտաշխատող, ՄԳԳՀԻ:

2003թ. առ այսօր՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, առաջատար գիտաշխատող, ՄՄԱՊԳՀԿ, ք. Երևան:

1997թ. առ այսօր՝ ոչ վիրաբուժական գինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ, ՄՄԱՊԳՀԿ:

1997թ. առ այսօր՝ գիտական գծով փոխտնօրեն, ՄՄԱՊԳՀԿ:

2007թ. - դոկտորական թեզի պաշտպանում:

2009թ. մինչև 2010թ, ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ:

2011թ.-ից  առ այսօր Մ. Հերացու անվան Բժշկական համալսարանի հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի Մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր:

 

Մանակցություն գիտական կոնֆերանսներին, գիտաժողովներին, կոնգրեսներին

1994թ.՝ Պերինատոլոգիայի եվրոպական ասոցիացիայի 14-րդ կոնգրես, ք. Հելսինկի, Ֆինլանդիա:

2000թ.՝ Կոնտրացեպցիայի   եվրոպական ասոցիացիայի (ցանցի) 6-րդ կոնգրես, ք.Լյուբլյանա, Սլովենիա:

2005թ.՝ "Development  of primary health care in Georgia», ք. Թբիլիսի, Վրաստան: 

2006թ.՝ Անդրկովկասյան հանրապետությունների մանկաբարձ-գինեկոլոգների և պերինատոլոգների առաջին կոնգրես, ք.Թբիլիսի, Վրաստան:

2008թ.՝ Կոնտրացեպցիայի   եվրոպական ասոցիացիայի 6-րդ կոնգրես, ք. Պրահա, Չեխիա:

2009թ.՝ Մարդու էմբրիոլոգիայի և վերարտադրողականության եվրոպական ասոցիացիայի 25-րդ ամենամյա հանդիպում, ք. Ամստերդամ, Նիդեռլանդներ:

 

Անդամակցությունը գիտական ասոցիացիաներում.

- Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի 

  գիտական խորհրդի անդամ

- Օստեոպորոզի հայկական ասոցիացիայի անդամ

- Մարդու սաղմնաբանության և վերարտադրողականության եվրոպական 

  ասոցիացիայի անդամ:

 

Գիտական աշխատանքները՝ 157:

Կրթությունը՝ բարձրագույն, Երևանի Պետական բժշկական ինստիտուտ,
բուժական ֆակուլտետ, 1976թ.  
Գիտական աստիճանը՝  բժշկական գիտությունների դոկտոր, 2007թ. 
Պարգևները՝ ՀՀ ԱՆ պատվոգիր, 2001թ., ՀՀ Նախագահի պարգև, 2008թ.

Աշխատանքային գործունեությունը. ՝

1976-1978թթ.՝ կլինիկական օրդինատոր, ՄԳԳՀԻ, ք.Երևան:
1979-1995թթ.՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, կրտսեր գիտաշխատող, ՄԳԳՀԻ:
1995-2003թթ.՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ավագ գիտաշխատող, ՄԳԳՀԻ:
2003թ. առ այսօր՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, առաջատար գիտաշխատող, ՄՄԱՊԳՀԿ, ք. Երևան:
1997թ. առ այսօր՝ ոչ վիրաբուժական գինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ, ՄՄԱՊԳՀԿ:
1997թ. առ այսօր՝ գիտական գծով փոխտնօրեն, ՄՄԱՊԳՀԿ:
2007թ. - դոկտորական թեզի պաշտպանում:
2009թ. 
մինչև 2010թՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի մանկաբարձությանև գինեկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ:
2011թ.-ից  առ այսօր ՄՀերացու անվան Բժշկական համալսարանի հետբուհական ևշարունակական կրթության ֆակուլտետի Մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի ամբիոնիպրոֆեսոր:
   

Մանակցություն գիտական կոնֆերանսներին, գիտաժողովներին, կոնգրեսներին


1994թ.՝ Պերինատոլոգիայի եվրոպական ասոցիացիայի 14-րդ կոնգրես, ք. Հելսինկի, Ֆինլանդիա:
2000թ.՝ Կոնտրացեպցիայի   եվրոպական ասոցիացիայի (ցանցի) 6-րդ կոնգրես, ք.Լյուբլյանա, Սլովենիա:
2005թ.՝ "Development  of primary health care in Georgia», ք. Թբիլիսի, Վրաստան: 
2006թ.՝ Անդրկովկասյան հանրապետությունների մանկաբարձ-գինեկոլոգների և պերինատոլոգների առաջին կոնգրես, ք.Թբիլիսի, Վրաստան:
2008թ.՝ Կոնտրացեպցիայի   եվրոպական ասոցիացիայի 6-րդ կոնգրես, ք. Պրահա, Չեխիա:
2009թ.՝ Մարդու էմբրիոլոգիայի և վերարտադրողականության եվրոպական ասոցիացիայի 25-րդ ամենամյա հանդիպում, ք. Ամստերդամ, Նիդեռլանդներ:

Անդամակցությունը գիտական ասոցիացիաներում.

- Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի 
  գիտական խորհրդի անդամ
- Օստեոպորոզի հայկական ասոցիացիայի անդամ
- Մարդու սաղմնաբանության և վերարտադրողականության եվրոպական 
  ասոցիացիայի անդամ:

Գիտական աշխատանքները՝ 157: