Logo

Թերեզա Կորյունի Խաչկալյան

Բժիշկ-լաբորանտ
Թերեզա Կորյունի Խաչկալյան

1977-1982թթ.՝ Երևանի Պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ: 
1982-1985
թթ.՝  ասպիրանտ,  ՀՀ ԳԱ Բիոքիմիայի ինստիտուտ:
1986
-2001թթ.՝ բժիշկ-լաբորանտ բժշկա-գենետիկակական խորհրդատվություն, 
բիոքիմիական լաբորատորիա,  ՄՄԱՊԳՀԿ:    
2001
թ.-ից առ այսօր՝ բժիշկ-լաբորանտ, էնդոկրինոլոգիայի  լաբորատորիա, ՄՄԱՊԳՀԿ:  
2001-2003թթ.՝ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան,  հանրային  
առողջապահության  ֆակուլտետ: