Logo

Սոնյա Սուրենի Երեմյան

Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
Սոնյա Սուրենի Երեմյան

1968-1974թթ.՝ Երևանի   Պետական բժշկական ինստիտուտ (ԵՊԲԻ):
1974-1975
թթ՝ ինտերնատուրա "Անեսթեզիոլոգիա և ինտենսիվ թերապիա" մասնագիտությամբԵՊԲՀ:  
1975
թ.-ից առ այսօր՝ անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ, ՄՄԱՊԳՀԿ:  
1998
թ.-ից առ այսօր՝   Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների ասոցիացիայի անդամ: